Değerlerimiz

Temel değerlerimiz insana ve çevreye olan genel geçer ve değişmez ilkelerden oluşmaktadır. Bunlar, Albina Optik olarak kuruluşumuzun harcıdır. Müşterilerimizle olan bağımızı güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Sahip olduğumuz bu değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Albina Optik olarak temel değerlerimiz;


  • Kurumsal Bütünlük ve Etik Davranış
  • Tavizsiz Yüksek Kalite
  • Müşterilere %100 Saygı
  • Sosyal ve Çevresel Sorumluluk


olarak 4 başlıkta toplanmıştır.

Albina Optik olarak tüketicilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri ve güçlü markaları, sınıfının en iyisi hizmet ile sunarız.Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Üretim ve hizmet aşamalarındaki kalite çıtasını sürekli yükseltiriz.